Để tránh nhầm lẫn đáng tiếc và lãng phí không cần thiết cho cả Khách hàng và TH Innotek, chúng tôi rất hy vọng Quý khách hiểu kỹ về điện thoại của mình để chọn lựa được Củ sạc phù hợp. Sau đây TH Innotek sẽ tổng hợp các thông tin cơ bản về các chuẩn sạc hiện có, cũng như củ sạc phù hợp tương ứng