Chính sách trả hàng và hoàn tiền

  1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, NRevo đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn NRevo Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

NRevo Đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi NRevo, theo yêu cầu của Người mua, để hỗ trợ Người mua trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người mua có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng NRevo Đảm bảo.

  • Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau: • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm; • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển; • NRevo giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…); • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà NRevo cung cấp trong mục mô tả sản phẩm; • NRevo đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng

Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên https://www.facebook.com/DoChoiCongNgheNRevo/inbox/ NRevo luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của NRevo.

  • Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

  • Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn, tem phiếu bảo hành… nếu có và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. NRevo khuyến khích Người mua chụp/quay clip ngắn lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần. (Khuyến khích khách hàng quay clip ngắn khi nhận hàng hoặc đồng kiểm cùng bên vận chuyển)

  • Chi phí trả hàng

Người mua cần thanh toán phí trả hàng trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng.

  • Hoàn tiền cho Hàng trả lại

NRevo sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi NRevo xác nhận đã nhận được Hàng trả lại trong khoảng thời gian đã được quy định trước, Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.